<% page = request.QueryString("page") SELECT CASE page %> <%'--------------------------------start referencer--------------------------------------%> <% CASE "2" sql= "SELECT * FROM billeder where b_id = 2 ORDER BY id DESC" set rs=conn.execute(sql) do until rs.eof%>
" />
<%=rs("b_over")%><%=rs("b_text")%>
<%rs.movenext loop%> <%'-------------------------------slut referencer--------------------------------------%> <%'--------------------------------start stort billed--------------------------------------%> <% CASE "3" if request.QueryString("stor")then sql= "SELECT * FROM gallery where id='"&request.QueryString("stor")&"'" set rs=conn.execute(sql) do until rs.eof %>
" rel="lightbox[roadtrip]">" border="0" /> " />
" />
<%=rs("gb_overs")%>

<%=rs("gb_text")%>
<% rs.movenext loop%> <%'--------------------------------slut stort billed--------------------------------------%> <%'--------------------------------start thumb billed--------------------------------------%> <% ElseIf request.QueryString("gal")then sql= "SELECT * FROM gallery where g_id='"&request.QueryString("gal")&"'" set rs=conn.execute(sql) %> <% i =0 do until rs.eof %> <% i=i + 1 if i= 4 then %> <% i = 0 end if rs.movenext loop %> <%'--------------------------------slut thumb billed--------------------------------------%> <%'--------------------------------start gallery oversigt--------------------------------------%> <% else sql= "SELECT * FROM billeder where b_id = 3" set rs=conn.execute(sql) %>
title="Brug piletasterne til at skifte billed med.

<%=rs("gb_text")%>" rel="lightbox[roadtrip]">" border="0" />
<% i =0 do until rs.eof %> <% i=i + 1 if i= 2 then %> <% i = 0 end if rs.movenext loop end if %>
"class="galbil">" border="0" title="<%=rs("b_over")%>" /> "/>
<%'--------------------------------slut gallery oversigt--------------------------------------%> <%'--------------------------------start about--------------------------------------%> <% CASE "4" sql= "SELECT * FROM billeder where b_id = 4" set rs=conn.execute(sql) do until rs.eof%>
" />
<%=rs("b_over")%>


<%=rs("b_text")%>
<%rs.movenext loop%> <%'--------------------------------slut about--------------------------------------%> <%'--------------------------------start kontakt--------------------------------------%> <% CASE "5" sql= "SELECT * FROM menu where m_id = 5" set rs=conn.execute(sql) do until rs.eof%>
<%=rs("m_duer")%>

<%=rs("m_text")%>
<%rs.movenext loop%>
Din Email:


Emne:


Din besked:

<% set oFCKeditor= New FCKeditor 'angiv stien til fckeditor mappen relativ fra den mappe vi er i nu oFCKeditor.BasePath = "fckeditor/" 'forud definer txt oFCKeditor.value = "" 'opret navnet oFCKeditor.Create "indhold" %>
<% id = request.QueryString("id") if id = 1 then email = request.form("email") emne = request.form("emne") indhold = request.form("indhold") Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") 'Skal emailen være i HTML? true/false Mail.IsHTML = true 'Indtast host Mail.Host = "medieskolerne.dk" 'Indtast brugernavn til smtp serveren Mail.Username = "smtp" 'Indtast kodeord til smtp serveren Mail.Password = "erlvms" 'Indtast email på afsender Mail.From = ""&email&"" 'Indtast navnet på afsender Mail.FromName = "Kontakt formular" 'Indtast email til modtager Mail.AddAddress "lau-rasmussen@hotmail.com" 'Indtast emne Mail.Subject = ""&emne&"" 'Eksempel på normal brødtekst 'Mail.Body = ""&request.Form("besked")&"" 'Eksempel på html brødtekst Mail.Body = ""&indhold&"" 'Send email if Mail.Send then 'Udskriv success tekst response.write"

Email sendt" else 'Udskriv fejl besked response.write"

Der opstod en ukendt fejl" end if end if %> <%'--------------------------------slut kontakt--------------------------------------%> <%'--------------------------------start velkommen--------------------------------------%> <% CASE else %>
<% sql= "SELECT * FROM menu where m_id = 1" set rs=conn.execute(sql) do until rs.eof%>
<%=rs("m_duer")%>


<%=rs("m_text")%>
<%rs.movenext loop%> <%'--------------------------------slut velkommen--------------------------------------%> <%end select%>